Управління транскордонним басейном Дністра: встановлення референційних показників для оцінки екологічного стану масивів поверхневих вод.
за ред. С. О. Афанасьєва, О. В. Мантурової

 С.А. Афанасьев,
Член-корреспондент НАН Украины,
директор Института гидробиологии НАН Украины.
40 лет изучает водоемы Украины

О.В. Мантурова
старший научный сотрудник
кандидат биологических наук
Института гидробиологии НАН Украины

Аннотация

Монографія є результатом низки робіт Інституту гідробіології НАН України у басейні р. Дністер, які з різною періодичністю проводили впродовж останніх 20 років, і системних комплексних досліджень, виконаних у рамках Цільової конкурсної програми ВЗБ НАНУ «Фундаментальні засади прогнозування та попередження негативного впливу змін кліматичних умов на біотичні системи України» у 2018–2019 рр.

Розглянуто гідрологічний і гідрохімічний режими басейну і проведено типологію масивів поверхневих вод (МПВ). Наведено відомості щодо специфічних і пріоритетних забруднюючих речовин. Представлено дані про склад і кількісні характеристики фітопланктону, фітобентосу, вищих водних рослин, безхребетних і риб, наведено списки раритетних і чужорідних гідробіонтів. Наведено перелік об’єктів ПЗФ різного рівня.

Розглянуто історичні аспекти формування гідроекосистем басейну Дністра. Проведено біоіндикацію сучасного стану модельних суббасейнів Стрия і Ягорлика. Визначено вартість екосистемних послуг нижнього Дністра. Як результат проведених досліджень визначено типоспецифічні референційні показники для всіх типів МПВ басейну.

Для гідробіологів, екологів, гідрологів, гідроморфологів, ботаніків, зоологів, токсикологів, фахівців водного господарства і природоохоронної сфери, басейнових рад, викладачів вищих навчальних закладів, студентів.

* * *

 

logo2